Helen Paterson

Dyma’r erthygl olaf y bydda’ i’n ei chyhoeddi ar y blog yma.

Erthygl ffarwel ydi hi…nid am fy mod i wedi cael llond bol ar flogio. Ddim o bell ffordd.

Y rheswm yw – ar ôl chwe blynedd llawn mwynhad a chyffro yn Wrecsam – rydw i’n gadael i gychwyn swydd newydd fel prif weithredwr Cyngor Walsall.

Pan ddechreuais i’r blog yma bedair blynedd yn ôl, ro’n i ‘chydig bach yn nerfus.

Ro’n i eisiau ysgrifennu am rai o’r pethau da sy’n digwydd yn Wrecsam. A’r heriau a’r cyfleoedd y mae arweinwyr y sector cyhoeddus yn eu hwynebu ledled y DU.

Ond do’n i erioed wedi rhoi fy meddyliau a fy syniadau ‘allan yna’ o’r blaen, felly roedd o’n deimlad eithaf rhyfedd.

Ond mae o wir wedi bod yn brofiad gwerth chweil.

A phan fydda’ i’n edrych yn ôl ar yr amrywiol erthyglau rydw i wedi’u postio, maen nhw’n fy atgoffa i o’r cysylltiad cryf rydw i wedi’i ffurfio â’r lle ‘ma.

Argraff fawr

Pan ddes i i Wrecsam, ro’n i’n ddieithryn. Do’n i ddim yn nabod neb a doedd neb yn fy nabod i.

Wrth i mi adael y cyngor, ac wrth i ni fel teulu symud i ffwrdd yn y pen draw, rydw i’n teimlo ‘mod i’n perthyn – yn rhan o’r lle – a’r bobl rydw i wedi bod yn gweithio gyda nhw sydd y tu ôl i hynny.

Mae eu hymrwymiad i Wrecsam, a’r ffordd rydym ni wedi cydweithio er gwaethaf heriau ariannol dwys, wedi gwneud cryn argraff arna’ i.

Rydw i’n teimlo’n llawn cyffro ynglŷn â fy swydd newydd yn Walsall, ond rydw i hefyd yn drist fy mod yn gorfod gadael Cyngor Wrecsam, a Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn y pen draw.

Mae hi wedi bod yn fraint cael gweithio gyda fy nghydweithwyr, ein partneriaid a’r cynghorwyr, a chael gwasanaethu’r bobl leol. Rydw i wir yn credu fod Wrecsam yn lle arbennig iawn.

Ac os ydych chi wedi mwynhau darllen y blog yma, a dysgu am rai o’r pethau da sy’n digwydd yma, da chi, dilynwch Newyddion Cyngor Wrecsam.

Wna’ i byth anghofio Wrecsam. A gobeithio na wnewch chithau chwaith.

Fy chwe hoff erthygl

Os oes gennych chi bum munud i’w sbario, ac yn teimlo’r awydd i ddarllen mwy, dyma chwech o fy hoff erthyglau ar y blog yma…

Advertisements