Flwyddyn yn ôl fe wnes i bostio erthygl am gelf ac adfywio trefol.

Fe wnaethom ni edrych ar sut y gall celf chwarae rôl mewn helpu canol trefi a strydoedd mawr i aros yn berthnasol wrth wynebu arferion siopa sy’n newid, a thechnolegau aflonyddol megis e-fasnach.

Mi wnes i grybwyll syniad yr oeddem yn edrych arno yn Wrecsam – prosiect a fyddai’n trawsnewid un o’n marchnadoedd dan do a maes parcio aml lawr yn ganolfan ddiwylliannol gydag awyrgylch egnïol.

Felly sut mae pethau’n mynd? Wel, mae’r syniad yn agos iawn at gael ei wireddu.

Ar gyfer pawb

Mae gwaith ar y safle yn dechrau siapio ac mae’r adeilad yn cael ei drawsnewid o’r tu mewn i’r tu allan gan gontractwyr a staff y cyngor.

Yn fwy na hynny, mae gennym ni enw.

Nid ‘prosiect’ yn unig ydi hyn rhagor. Ei enw yw Tŷ Pawb. Sy’n golygu union hynny.

Mae dau beth rydw i’n hoffi am yr enw.

Yn gyntaf, enillodd bleidlais y cyhoedd. Rhoddwyd tri enw ymlaen, a’r enw hwn oedd yn fuddugol.

Felly hwn oedd “dewis y bobl”.

Yn ail, mae’r enw’n cwmpasu ethos y lle.

Bydd yr adeilad yn cynnig lle ar gyfer arddangosfeydd ar daith, gweithdai, busnesau cychwynnol creadigol, digwyddiadau a pherfformiadau.

Bydd y farchnad yn parhau i fasnachu yn yr adeilad, gyda stondinwyr yn cofleidio’r her o fod yn rhan o rywbeth newydd.

Y pwynt allweddol ydi bod Tŷ Pawb yn mynd i fod yno i bob un.

Nid i artistiaid yn unig. Nid i siopwyr yn unig. Nid i’r ifanc neu’r henoed yn unig. Bydd yno i bawb, ac rydw i’n gobeithio y bydd pobl ar draws ein cymuned yn elwa ohono.

Rydw i’n credu ei fod yn brosiect cyffrous ac rydw i bron â thorri bol wrth aros i’r drysau agor yn ystod y Gwanwyn. I ddarllen mwy, edrychwch ar ein blog newyddion…Newyddion Cyngor Wrecsam.

Advertisements