Ym mhob sefydliad mawr, mae mythau yn datblygu.

Er enghraifft, oeddech chi’n gwybod gan fy mod i’n brif weithredwr Awdurdod Lleol, nid wyf yn talu treth y cyngor?

Na. Na finnau ‘chwaith.

Wrth gwrs fy mod i’n talu treth y cyngor, ond mae’r myth nad oes yn rhaid i weithwyr y cyngor dalu yn fwy amlwg na’r disgwyl.

Rwyf hyd yn oed wedi clywed am bobl sydd wedi derbyn swydd gyda’r cyngor ac yna wedi’u synnu na fyddent yn cael disgownt!

Mae’n swnio’n rhyfedd, ond dim ond un enghraifft yw hyn o sut y gall camddealltwriaeth cyffredin gael ei ymgorffori yn y modd y mae pobl yn gweld sefydliadau mawr.

Wrth gwrs, mae rheswm pam fod mythau’n cael eu lledaenu.

Weithiau rydym eisiau eu credu – am eu bod yn gyffrous neu’n ysbrydoli, neu am ein bod eisiau credu mewn rhywbeth neu rywun,… neu eisiau beio rhywun.

Weithiau, nid ydym yn gwybod yn wahanol.

Er enghraifft, wrth ystyried gwasanaethau cyhoeddus nid yw’n hawdd gwybod pwy sy’n gyfrifol am beth bob amser- beth mae’r cynghorau yn ei wneud, a ble mae eu cyfrifoldebau a’u hymgysylltiad yn dechrau ac yn gorffen. Mae’n ddryslyd.

Mae nifer yn credu bod cynghorau yn rheoli trethi busnes- gan benderfynu faint y dylai busnesau lleol ei dalu.

Ond mae’r trethi’n cael eu gosod gan y Swyddfa Brisio, ac yng Nghymru mae’r cynghorau’n casglu’r arian a’i dalu i’r gronfa ganolog, sydd yna’n cael ei ddosbarthu gan y llywodraeth ganolog i dalu am wasanaethau cyhoeddus.

Ond os nad oeddech chi’n gwybod hynny, byddai’n gwbl resymol eich bod yn credu bod eich cyngor lleol yn rheoli trethi busnes- yn enwedig gan eu bod yn casglu’r arian.

Arweiniodd y mythau cyffredin hyn am lywodraeth leol at erthygl ddiddorol ar Newyddion Cyngor Wrecsam (ein blog newyddion).

Gweler yma…

Advertisements